Στο πλαίσιο της "εκ των κάτω προς τα πάνω" διαδικασίας, η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ δημοσιοποίησε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων ενημέρωσης και διαβούλευσης με σκοπό την ενημέρωση και διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς στη Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου σχετικά με τον καθορισμό της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, της εταιρικής σχέσης - Ομάδας Τοπικής Δράσης και τη καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος.